VIKTIG INFO OG RETNINGSLINJER (COVID-19)

Vi har sett oss nødt til å stramme opp rundt aktiviteten som foregår i hallen i dag da vi ser at folk ikke har vært så flinke til å følge de forrige og fordi smitten i samfunnet rundt oss har økt.

De siste ukene har vi blant annet og utestengt enkelte som ikke har fulgt reglene.
Alt dette gjør vi for at dere skal kunne ferdes trygt i storhallen og at vi gjør vår del av dugnaden i samfunnet rundt oss. 

Det er viktig at dere leser og setter dere inn i de nye retningslinjene (nedenfor).
For klatreklubben og Friskis&Svettis trenger man ikke å samles utendørs før trening, men gå rett inn i lokalet.

I løpet av neste uke vil det og komme opp flere håndvaskdispensere i lokalene.

Hjertelig velkommen