Regler & Avtalevilkår

FOLKEKORTET

1. INNHOLD FOLKEKORTET (PRIVATPERSONER)

Vi vil kontinuerlig jobbe for å få med så mye innhold som mulig i Folkekortet og til dets medlemmer, for oppdatert tilbud, informasjon og retningslinjer se www.valdresstorhall.no/folkekortet/

For øyeblikket er følgende inkludert i Folkekortet. 

 • Folkekorttimen (i Valdres Storhall)
 • Klatrehall, hverdag og helg, 08-22**
 • Sportsgulv, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Aktivitetssal, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Friidrettsanlegg, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Løkka (A2), kunstgressbane, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22* 
 • 25% rabatt på svømmehallen på NAUS ved offentlig svømming (Kun for Voksne). 
 • 20% rabatt på medlemskap hos Valdres Treningsklubb
 • 25% rabatt på medlemskap hos Valdres Kampsportklubb (Ju Jitsu)
 • Rabatterte priser på klatring på Valdres Klatreklubb sine klubbkvelder i klatrehallen
 • Tilbud og kampanjer fra Valdres Storhall og Folkekortet sine samarbeidspartnere.
 • Tilgang til nyhetsbrev og utleiekalender hos Valdres Storhall.

*Forutsetter at arealet ikke er leid bort, sjekk Bookingkalenderen for tilgjengelighet. 

**Tilgang til klatrehallen forutsetter at du innehar topptau-/ledetaukort, og + KLATRING medlemskap. 

 

2. INNHOLD FOLKEKORTET BEDRIFT

Vi vil kontinuerlig jobbe for å få med så mye innhold som mulig i Folkekortet og til dets medlemmer, for oppdatert tilbud, informasjon og retningslinjer se www.valdresstorhall.no/folkekortet/

For øyeblikket er følgende inkludert i Folkekortet. 

 • Folkekort-timen (i Valdres Storhall)
 • Klatrehall, hverdag og helg, 08-22**
 • Sportsgulv, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Aktivitetssal, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Friidrettsanlegg, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Løkka (A2), kunstgressbane, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22* 
 • Gratis tilgang til svømmehallen på NAUS ved offentlig svømming.
 • Rabatterte priser på klatring på Valdres Klatreklubb sine klubbkvelder i klatrehallen
 • Tilbud og kampanjer fra Valdres Storhall og Folkekortet sine samarbeidspartnere.
 • Tilgang til nyhetsbrev og utleiekalender hos Valdres Storhall.

*Forutsetter at arealet ikke er leid bort, sjekk www.valdresstorhall.no/utleie/ for tilgjengelighet. 

**Tilgang til klatrehallen forutsetter at alle ansatte som skal benytte seg av kortet innehar topptau-/ledetaukort, må fremvises ved kjøp. 

 

3. VALDRES STORHALL

 • skal holde lokaler og utstyr i best mulig stand
 • kan med 7 dagers forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider i forhold til kundenes etterspørsel eller i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og liknende. 
 • fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at VSD har opptrådt uaktsomt. 
 • vil foreta adgangskontroll, med stikkprøver på medlemskort. Alle som kjøper Folkekortet må kjøpe eget medlemskort/nøkkelkort til hallen i åpningstidene. All informasjon lagret i VSD sin medlemsdatabase vil kun benyttes internt og av Folkekortets samarbeidspartnere til å informere om tilbudet i Folkekortet.
 • fastsetter de regler som gjelder for treningsfasilitetene. 

 

4. INNEHAVER AV FOLKEKORTET

 • er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte fasilitetene i storhallen. 
 • må være fylt 18 år, barn/ungdom under 18 år må inneha foreldres samtykke for å bruke fasilitetene. 
 • forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gjelder for Valdres Storhall. 
 • er ansvarlig for å alltid ha med seg adgangskortet/folkekortet når de bruker storhallen. 
 • er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskort ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-. 
 • er ved mistet kort selv ansvarlig for å melde i fra til Valdres Storhall om dette. 
 • er innforstått med at det ikke er tillatt å drive organisert trening, med mindre det er i regi av Valdres Storhall AS.
 • er innforstått med at rabattene hos samarbeidspartnere ikke gjelder hvis man allerede har en lignende rabattavtale der.  
 • for familiemedlem: er innforstått med at kortet kun benyttes av inntil 2 voksne og ubegrenset med barn såfremt barna bor i samme husstand som foreldre.
 • for bedriftsmedlemmer: er inneforstått med at kortet kun kan benyttes av bedriftens ansatte og kun en person om gangen (per kort). 

 

5. OPPSIGELSE AV FOLKEKORTET

VSD forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet med medlemmet dersom vedkommende foretar brudd på VSD sine retningslinjer: 

 • Slipper inn en annen person med ditt personlige adgangskort
 • Tyveri fra Valdres Storhall eller Folkekortets samarbeidspartnere. 
 • Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika. 
 • Ikke oppfyller VSD sin aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte. 
 • På en eller annen måte opptrer i strid med VSD sine interesser og formål – opptrer truende overfor ansatte eller medlemmer. 
 • Ikke overholder reglene for Valdres Storhall
 • Misbruker treningsutstyret og/eller lokalene. 

 

6. AVTALEVILKÅR FOR FOLKEKORTET

 • Betales på forskudd for hver måned.  
 • Betaling gjøres den 1. i hver måned gjennom systemet Superinvite
 • Oppsigelsestid: Ingen
 • Ingen bindingstid fra høsten 2021.