Valdres Storhall

Storhallen & aktivitetssalen
Som medlem av Folkekortet har du tilgang til følgende fasiliteter i Storhallen: 
- Klatrehallen (forutsetter + KLATRING)
- Friidrettsanlegg (Løpebaner, lengdegrop og høydehopp)

- Sportsgulv (A1)
- Aktivitetssal
- Løkka (A2), 5-er kunstgressbane ved siden av Sportsgulvet

Folkekortet gir deg tilgang til Valdres Storhall til følgende tidspunkt: 
- Klatrehallen, hverdag kl 8 - 22, helg fra 8 - 22
- Sportsgulv, hverdag kl 14 - 22, helg fra 8 - 22
- Aktivitetssal, hverdag kl 14 - 22, helg fra 8 - 22
- Friidrettsanlegg, hverdag kl 14 - 22, helg fra 8 - 22
- Løkka (A2), kunstgressbane, hverdag kl 14 - 22, helg fra 8 - 22

Folkekort-timen. 
Folkekort-timen er din mulighet til å få holdt på med semiorganisert idrett. Vi legger opp til underholdende ballspill der lek og mosjon skal stå i fokus. Folkekort-timen er i første omgang tenkt for voksne som faller utenfor den organiserte idretten, men det er selvsagt lov for ungdom og ta del i denne aktiviteten. 

Følg gjerne med på https://www.facebook.com/groups/Folkekortet/ for å kommunisere med de andre eierne av Folkekortet. 

Det er og mulighet for volleyball/badminton og lignende hvis noen vil dra i gang ei gruppe, ta i så fall kontakt med oss på cf@valdresstorhall.no

 

Klatrehallen

Som medlem av Folkekortet får du tilgang til klatrehallen i storhallen sine åpningstider, så fremt ikke klatrehallen er leid bort til lag og grupper. 
Adgang til denne delen av Folkekortet forutsetter at du kan fremvise gyldig topptau-/ledetaukort og at du er medlem av Valdres Klatreklubb.
Dette gir deg og gratis adgang på klubbkveldene til klatreklubben. 

Det er alltid mulig å sjekke om det er ledig i klatrehallen på https://www.valdresstorhall.skedda.com. 

Følg gjerne med på Valdres Klatreklubb sine hjemmesider eller facebooksider for tidspunkt for klubbkvelder.