REGLER FOR BRUK AV KLATRE- OG BULDREVEGG

 All klatring foregår på eget ansvar. Du bør besørge ulykkesforsikring som også gjelder klatring, klatreklubben har egen forsikringsordning.

 Alle som klatrer i anlegget skal ha et adgangskort, i tillegg til nødvendig sertifisering (Autobelay-/topptau-/ledtaukort) og ha signert Ansvarserklæring for klatring i Valdres Storhall.

 Det er ikke tillatt å klatre på autobelay dersom man er alene i hallen, se ellers egen instruks for klatring på Auto-belay.

 Det er ikke tillatt med lyd på øret eller høy musikk over høyttaleranlegget mens man klatrer.

 Adgangskort er personlig og personer uten gyldig adgangskort vil bortvises.

 Det er plass til maks 6 klatrere i hovedveggen og 5 klatrere i veggen på Mezzanin om gangen. Maks antall i buldreveggen samtidig er 3 stk.

 Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.

 Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget.

 All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).

 All klatring skjer med minimum singlet og med bukse som dekker knærne.

 Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt. Klatresko skal kun benyttes i klatreanlegget. Joggesko med sorte såler er ikke tillatt.

 All topptauing skjer med tauet gjennom to karabiner i topptausfestet.

 Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere ved ledeklatring.

 Unngå finger i boltehengere.

 Det brukes kalkball, og ikke løskalk, i klatreanlegget.

 Clogging er forbudt.

 Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen uten å sparke seg ut.

 Ved løse klatregrep: skriv opp dette i permen. Ikke etterskru selv.

 Når man oppholder seg, og klatrer, i klatrehallen skal man alltid ha fokus oppover og være oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander, eks klatregrep og karabinere. Tenk over hvor du står og hvor du velger å oppholde deg når du ikke klatrer.

 Det skal ikke være stoler inne i klatrehallen.

 Aldri to tau inn på samme punkt. På nybegynnerveggen skal topptauene ikke krysse hverandre.

 Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.

 Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolter og på ruter som er opptatt er ikke tillatt.

 Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Det skal ikke buldres under klatrer som befinner seg i/på veggen.

 Stige til hovedvegg skal ikke brukes av andre enn autorisert personell.

 Det er ikke tillatt å oppholde seg bak klatreveggen.

 Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

Alle personskader skal rapporteres til betjeningen. En rapport skal skrives i egen loggbok som oppbevares ved klatresenteret.  Valdres Klatreklubb rapporterer eventuell skadestatistikk til Norges Klatreforbund.

Oppdages det feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til betjeningen eller klatreledere fra Valdres Klatreklubb.

 

INSTRUKS FOR BRUK AV AUTOBELAY

 • Det er ikke tillatt å klatre på Autobelay dersom man er alene i hallen.
 • Skal du klatre på AUTO-BELAY må du inneha en av følgende sertifiseringer: Autobelay-, Topptau- eller brattkort.
 • Kameratsjekk skal alltid utføres før du forlater bakken. For barn under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekk.
 • Funksjonstest autobelayen ved å dra ut litt webbing og la den trekke inn slakk.
 • Om webbingen ikke trekkes inn igjen i autobelayen, ikke klipp deg inn og be om assistanse.
 • Hvis autobelayen slutter å trekke inn webbing når man er innfestet, STOPP KLATRING. Hvis det ikke er slakk i linen, slipp deg ned og autobelayen vil fire deg ned som normalt. Gi beskjed til personell umiddelbart.
 • Kontroller at selen din er riktig tatt på og strammet som den skal. Husk kameratsjekk.
 • Kontroller at karabinkroken er festet inn i din sentralløkke, og at den er skikkelig lukket og at åpningen vender fra deg.
 • Aldri klatre høyere enn autobelayen henger.
 • Det skal kun klatres på klatretak/ruter som starter under seilet til autobelayen.
 • Før du slipper deg ned, sjekk at det ikke er folk eller andre ting i veien under deg.
 • Unngå pendel når du slipper deg ned. Ikke klatre for langt ut til siden.
 • Slipp deg alltid ned med beina først slik at du kan sparke deg unna evt. hindringer som er i veien.
 • Når du er nede, fest karabinkroken inn i sperreseil eller annet merket festepunkt.