Priser & vilkår

 

 

SOMMER
15. april - 14. oktober

VINTER
15. oktober - 14. april
 

8-16

21-22

16-21 Helg

8-16

21-22

16-21 Helg
1/1 Kunstgress** 914 914 914 1306 1306 1306
2/3 Kunstgress (B&C) 585 658 732 836 941 1045
1/3 Kunstgress (A/B/C) 329 366 439 470 523 627
5-er fotballbane (A1/A2/B1/B2/C1/C2) 183 219 256 261 314 366
Garderobe 52 52 52 52 52 52
Dommergarderobe 26 26 26 26 26 26
Klubbhus/Undervisningsrom 105 105 105 105 105 105
Aktivitetssal 146 219 293 209 314 418
Sportsgulv 44 x 23 m (A1) 439 512 585 627 732 836
1/2 Sportsgulv 20 x 23 m 263 307 351 376 439 502
Friidrett 146 219 293 209 314 418
Klatrehall 219 293 366 314 418 523
Treningskamp (11er bane) - Inkluderer:
2 dobbelgarderober, dommergarderober 
og kamplys (500 LUX).**
1463 1463 1463 2090 2090 2090

*Timepris er eksl. mva. 

** Kun tilgjengelig når sportsgulv fjernes (medfører ekstra kostnad). 

Utleie av hele hallen til stevner/turneringer (per dag): 

 SOMMER

VINTER

Inntil 4 timer

kr 4 243

kr 6061

Inntil 6 timer

kr 6 035

kr 8621

Inntil 8 timer

kr 7 461

kr 10659

Inntil 10 timer

kr 8 851

kr 12 645

Over 10 timer 

kr 9 656

kr 13 794

- Ekstra varme (pr grad, pr time)

kr 52

kr 52

- Ekstra lys (kamplys) (pr time)

kr 52

kr 52

I tillegg beregnes det et variabelt tillegg i forhold til tømming container, antall personer i hallen, renhold osv. 

 

AVBESTILLING/KANSELLERING
Avbestilling av treningstid må skje senest 30 dager på forhånd. Valdres Storhall Drift AS forbeholder seg retten til å kreve full betaling for avtalt leietid som avbestilles etter denne fristen. Likeledes kan Valdres Storhall Drift AS endre/kansellere bestilt og bekreftet treningstid. Varsel om dette skal meddeles leietaker senest 14 dager på forhånd. Oppsigelse av hele kontrakten går på 60 dager. 

BETALINGSBETINGELSER
Forfall etterskuddsvis hver måned, med 14 dagers betalingsfrist, hvis ikke annet er avtalt. Valdres Storhall Drift AS sender faktura, renter og omkostninger kommer i tillegg etter forfallsdato. 

MISLIGHOLD AV AVTALE
Leietaker plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av hallen. Leietaker bekrefter å ha satt seg inn i disse. Ved grovt mislighold av leieavtale/reglement, vil leietaker bli utestengt fra hallen til forholdet er brakt i orden.