Priser & vilkår

Priser 2022/2023

 

SOMMER
15. april - 14. oktober

VINTER
15. oktober - 14. april
 

8-16

21-22

16-21 Helg

8-16

21-22

16-21 Helg
1/1 Kunstgress* 963 963 963 1375 1375 1375
2/3 Kunstgress (B&C) 616 693 770 880 990 1100
1/3 Kunstgress (A/B/C) 347 385 462 495 550 660
5-er fotballbane (A1/A2/B1/B2/C1/C2) 193 231 270 275 330 385
Garderobe 55 55 55 55 55 55
Dommergarderobe 28 28 28 28 28 28
Klubbhus/Undervisningsrom 110 110 110 110 110 110
Aktivitetssal 154 231 308 220 330 440
Sportsgulv 44 x 23 m (A1) 462 539 616 660 770 880
1/2 Sportsgulv 20 x 23 m 277 323 370 396 462 528
Friidrett 154 231 308 220 330 440
Klatrehall 231 308 385 330 440 550
Treningskamp (11er bane) -
Inkluderer:
2 dobbelgarderober, dommergarderober 
og kamplys (500 LUX).*
1540 1540 1540 2200 2200

2200 

 *Kun mulig å leie når sportsgulvet er av, kan medføre ekstra tilleggskostnad. 

Utleie av hele hallen til stevner/turneringer (per dag): 

 SOMMER

VINTER

Inntil 4 timer

kr 4 466

kr 6 380

Inntil 6 timer

kr 6 353

kr 9075

Inntil 8 timer

kr 7 854

kr 11 220

Inntil 10 timer

kr 9 317

kr 13 310

Over 10 timer 

kr 10 164

kr 14 520

- Ekstra varme (pr grad, pr time)

kr 65

kr 65

- Ekstra lys (kamplys) (pr time)

kr 100

kr 100

I tillegg beregnes det et variabelt tillegg i forhold til tømming container, antall personer i hallen, renhold osv. 

AVBESTILLING/KANSELLERING
Avbestilling av treningstid må skje senest 30 dager på forhånd. Valdres Storhall Drift AS forbeholder seg retten til å kreve full betaling for avtalt leietid som avbestilles etter denne fristen. Likeledes kan Valdres Storhall Drift AS endre/kansellere bestilt og bekreftet treningstid. Varsel om dette skal meddeles leietaker senest 14 dager på forhånd. Oppsigelse av hele kontrakten går på 60 dager. 

BETALINGSBETINGELSER
Forfall etterskuddsvis hver måned, med 14 dagers betalingsfrist, hvis ikke annet er avtalt. Valdres Storhall Drift AS sender faktura, renter og omkostninger kommer i tillegg etter forfallsdato. 

MISLIGHOLD AV AVTALE
Leietaker plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av hallen. Leietaker bekrefter å ha satt seg inn i disse. Ved grovt mislighold av leieavtale/reglement, vil leietaker bli utestengt fra hallen til forholdet er brakt i orden.