STORHALLEN

Det har i flere år vært tanker om å bygge en storhall i Leira/Fagernes-området. I 2009 satte Leira IL ned en prosjektgruppe, som utredet et hallprosjekt med de forutsetninger som lå til grunn den gang. Arbeidet ble lagt på is i 2010, da sterke krefter arbeidet for å plassere en storhall på Fagernes. Det var først da Nord-Aurdal kommune vedtok å samle alle grunnskoleelevene på Fagernes at det ble fart i prosessen. Dette medførte at kommunen fikk bruk for Valdreshallen til egne elever, og Valdres vidaregåande skule fikk oppsigelse som leietaker i Valdreshallen. Dermed hadde skolen behov for en ekstra idrettshall og fylket bevilget 24 mill til ny hall ved den videregående skolen på Leira.

Under planleggingen ble den gamle prosjektgruppa invitert med, og ganske raskt ble man enige om at det samfunnsmessig mest fornuftige ville være å bygge en storhall ved Leira stadion, som ligger 8-900 meter nedenfor skolen. Med fylkeskommunen som stor bidragsyter på investeringssiden og ikke minst som stor leietaker på dagtid, hadde man det økonomiske fundamentet som gjorde at prosjektet kunne la seg realisere.

Med dette grunnlaget ble det høsten 2012 gjennomført en lokal aksjon, der det ble skaffet til veie ca.9,5 millioner i lokal egenkapital. Da fylkeskommunen våren 2013 gjorde endelig vedtak om å yte et tilskudd til byggingen på 22 mill, ble det deretter organisert og stiftet et aksjeselskap med navnet Valdres Storhall AS.

Ser vi på vår region Valdres, er det liten tvil om at det er stort behov for en storhall. Vi har et aktivt idrettsmiljø, men med svært lang vinter. Og med store avstander blir treningsforholdene vanskelige for idretter som blant annet fotball og friidrett.

Last ned prosjektrapporten her

Overtakelse av hallen - 18. desember 2015
Fredag 18. desember ble hallen formelt tatt over fra Hugaas Entreprenører, samme kveld var de første ivrige fotballsparkerne på plass og testet hallen. Dagen etter var det duket for første treningskamp i hallen, Valdres FK og Hallingdal FK hadde gleden av å spille den første kampen på det nye kunstgresset. Gjestespiller for anledningen (for Valdres FK) og styreleder i Valdres Storhall, Torger Juel Fosse hadde gleden av å ta imot den første pasningen fra Erlend Sæbu. Tidligere på dagen var det både friidrettstrening og åpen fotballtrening i regi av Fagernes Idrettslag. 

Foto: Geir Helge Skattebo

Foto: Geir Helge Skattebo

Foto: Kåre Strande

 

Offisiell åpning - 5. mars 2016
Etter mange måneders intensiv bygging var det endelig klart for offisiell åpning lørdag 5.mars 2016. Hele Valdres var invitert og nærmere 700-800 mennesker var med på innvielsen av Valdres sin nye storstue!