Folkekortet Bedrift

Folkekortet Bedrift er som folkekortet et aktivitetskort, men er tiltenkt for bedrifter med flere ansatte. 

Kortet inkluderer aktivitetene som ligger i Folkekortet (se Regler & Vilkår for nøyaktig oversikt), kortet er ikke personlig og kan derfor brukes av flere ansatte, men kun en ansatt per kort om gangen. 

Pris for Folkekortet Bedrift -  kr 2 490,- + mva per skoleår. 
Pris for adgangskort - kr 100 + mva

For bestilling av Folkekortet til din bedrift, send oss en mail på post@valdresstorhall.no.