Vi har fått ny styreleder!

På mandagens ekstraordinære generalforsamling ble Svein Ole Lappen valgt som ny styreleder, mens Mona Kleven ble valgt inn som nytt styremedlem (tidligere vara), Elling Veimodet har blitt valgt som ny vararepresentant til styret.

Vi har fått ny styreleder! 

På mandagens ekstraordinære generalforsamling ble Svein Ole Lappen valgt som ny styreleder, mens Mona Kleven ble valgt inn som nytt styremedlem (tidligere vara), Elling Veimodet har blitt valgt som ny vararepresentant til styret. Hjertelig velkommen på laget! 

Ellers rettes en stor takk til Torger og Line som har lagt ned en kjempeinnsats for å realisere hallen. Lykke til videre på veien! 


Les mer i Avisa Valdres sin nettsak

Svein Ole Lappen overtar nøklene til hallen fra Torger Juel Fosse.

Svein Ole Lappen overtar nøklene til hallen fra Torger Juel Fosse.