Prisendring i Valdres Storhall

Fra og med 15.10.22 vil prisene på leie av idrettsflater i Valdres Storhall øke.

Fra og med 15.10.22 vil prisene på leie av idrettsflater i Valdres Storhall øke, prisene på Folkekortet som ble justert i fjor vil ikke bli påvirket i denne omgang

Prisene vil stort sett øke med 5,4% jevnt over, det betyr at prisene totalt sett kun har økt med 10% siden hallen åpnet i 2016. 
Konsumprisindeksen i samme periode viser en økning på ca. 19,5%. 

Vi har forsøkt å holde prisene lede nå gjennom både Covid-19 og strømkrise, men strømkrisen treffer oss nå så hardt at vi ikke ser noe annet valg enn å forsiktig justere prisene litt opp. 

Se her for oppdaterte priser: https://www.valdresstorhall.no/storhallen/betalingssatser/