Gjensidigetimen!

Nå kan ditt lag få treningstid i Valdres Storhall sponset av Gjensidige Valdres!

I samarbeid med Gjensidige Valdres har vi gleden av å presentere "Gjensidigetimen", lag/foreninger/grupper fra Valdres kan her søke om å få tildelt treningstid i Valdres Storhall betalt av Gjensidige Valdres. Alle aktivitetsflater er aktuelle og dere bestemmer selv tidspunkt (med forbehold om ledig tid). 

Hva ser vi etter? 
Lag/foreninger/grupper som har: 
- Aktivitet rettet mot barn og ungdom eller folkehelse generelt.
- Har et mangfold av aktivitet og har en bred målgruppe.
- Aktiviteter som er inkluderende og bidrar til at alle kan være med
- Lavterskeltilbud 

Alle frivillige lag og foreninger kan søke, fordelingen blir gjort på grunnlag av kriteriene i tillegg til at midlene blir forsøkt fordelt jevnt til lag og foreninger fra hele Valdres. Hensikten er å bidra til økt aktivitet og reduserte kostnader for de enkelte utøver og lag. Det fordeles treningstid gjennom Gjensidige-timen to ganger i året. 

Er du enkeltutøver som ønsker å bli bedre på idretten du driver med? 
Hvert år deler Gjensidige Valdres ut inntil 12 stk Folkekort til barn og unge som ønsker å bli bedre i sin idrett. 
For å lese mer om Folkekortet, se http://valdresstorhall.no/folkekortet/. 
Søknadsfrist: 1 september 2017 (Eget søknadsskjema kommer utover våren).

Se her for mer informasjon om Gjensidigetimen.

Søknadsskjema

 

Søknadsfrister: 
1. januar og 1. september 2017. 

Tildelinger blir kunngjort senest 10 dager etter søknadsfrist.