Oppdaterte regler for Valdres Storhall!

Vi har måtte oppdatere reglene for bruk av storhallen, klatrehallen og Folkekortet. Se her for oppdateringene.

Det siste året har vi opplevd både hærverk, mer forsøpling, stadige brudd på regler og innbrudd i hallen. Den store felles nevneren for alt er at det stort sett er barn/ungdom som er her på egenhånd som gjennomfører alt sammen. Styret har derfor måtte innføre strengere regler for bruk av hallen. 

Alle regler nevnt nedenfor trer i kraft med umiddelbar virkning. 

 

NYE REGLER FOR STORHALLEN

  • Barn (til og med det året de fyller 14 år) skal ikke bedrive aktivitet eller oppholde seg i Valdres Storhall med mindre, de er her i regi av organisert trening med trener, de er i følge med foresatte eller annen myndig person over 18 år. 

Oppdaterte regler for bruk av storhallen finner du til enhver tid her:

https://www.valdresstorhall.no/storhallen/reglement/

 

NYE REGLER FOR FOLKEKORTET

Under punkt 4. INNEHAVER AV FOLKEKORTET, har følgende linje blitt lagt til:

INNEHAVER AV FOLKEKORTET, 

  • er inneforstått med at barn og ungdom som skal benytte seg av folkekortet, til og med det året de fyller 14 år, alltid skal være i følge med foresatt eller annen myndig person over 18 år som er ansvarlig for de. 

Vi minner ellers om at åpningstidene for Valdres Storhall er fra 08:00 - 22:00 og at alle skal ha forlatt bygningen før kl 22:00. 

Siste oppdaterte regler og vilkår for Folkekortet finner du til enhver tid her: 

https://www.valdresstorhall.no/folkekortet/regler-vilkaar/

 

NYE REGLER FOR KLATREHALLEN

Ref. Nye nasjonale retningslinjer fra Norges Klatreforbund har vi sett oss nødt til å oppdatere regler for klatring i Valdres Storhall.

For de som tidligere har kunnet klatre kun på Auto-Belay uten sikringsbevis, er nå nødt til å anskaffe sikringsbevis for å få lov til å klatre i klatreveggene i Valdres Storhall (Buldreveggen trengs det ingen bevis for å klatre i).

Kort oppsummert er følgende nytt i reglementet:

-       All klatring foregår på eget ansvar. Du bør besørge ulykkesforsikring som også gjelder klatring, klatreklubben har egen forsikringsordning.

-       Alle som klatrer i anlegget skal ha et adgangskort, i tillegg til nødvendig sertifisering (Autobelay-/topptau-/ledtaukort) og ha signert Ansvarserklæring for klatring i Valdres Storhall.

-       Det er ikke tillatt å klatre på autobelay dersom man er alene i hallen, se ellers egen instruks for klatring på Auto-belay.

-       Det er ikke tillatt med lyd på øret eller høy musikk over høyttaleranlegget mens man klatrer.

 Vi oppfordrer ellers alle til å bli flinkere med kameratsjekk når de klatrer, spesielt på Auto-Belay. 

Se ellers nasjonale retninglinjer for bruk av Autobelay fra Norges Klatreforbund her: https://klatring.no/siteassets/dokumenter/sikkerhet/fagstoff/nasjonale-retningslinjer-autobelay-fra-norges-klatreforbund.pdf

Siste oppdaterte regler for klatrehallen finner du til enhver tid her: 
 https://www.valdresstorhall.no/storhallen/reglement-klatrehallen/