Oppdaterte retningslinjer (21. mai)!

Fra og med i dag (21. mai) får vi igjen åpne storhallen for ytterligere aktivitet. Blant annet er også de fra Vestre Slidre igjen velkommen til å bedrive aktivitet i hallen igjen. I tillegg åpner vi igjen for Drop-in for de utenom Folkekortet så lenge vi er på jobb og kan føre besøksliste.

NYE RETNINGSLINJER FOR AKTIVITET I VALDRES STORHALL

I dialog med kommunelegen har vi kommet frem til oppdaterte retningslinjer for drift av hallen fremover.

GENERELLE RETNINGSLINJER

Det forutsettes grunnleggende smittevern overholdes:

 • Syke personer, med luftveisproblemer, symptomer på COVID-19 og lignende må holde seg hjemme.
 • God håndhygiene er viktig, besøkende skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, som et minimum ved ankomst og før de forlater hallen.
 • Hoveddør inn til storhall skal ikke settes ulåst, denne skal til enhver tid være låst.
 • Garderober skal kun brukes av Valdres VGS og organisert aktivitet som har booket denne.

ORGANISERT AKTIVITET

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst en meters avstand.
 • Lagene er selv ansvarlig for å gjennomføre renhold av sitt eget lags utstyr.
 • Alle lag plikter å føre navnelister/spillelister over alle spillere/lagledere og trenere som er på laget og deltar på treningene.
 • Lagene er ellers pliktig og til enhver tid følge Regjeringen og sine respektive forbunds retningslinjer. 

FOLKEKORTET
Folkekortet i Valdres Storhall åpnes helt opp igjen for alle innehavere, med følgende justeringer:  

 • Ikke lov å ha med seg gjester/drop-in i følge med Folkekortet.
 • Klatrehallen: Maks 10 personer i første etasje og maks 6 personer i andre etasje av klatrehallen.
  Vi oppfordrer alle til å bruke eget utstyr og tau.
 • Alle innehavere av Folkekortet bes om å bedrive aktivitet der de ikke kommer i konflikt med andre brukere av hallen og slik at det er mulig å opprettholde minst 1 meters avstand til andre i hallen.
 • For de som bor utenfor Valdres og er innehavere av Folkekortet er det de lokale retningslinjene for der de bor som må følges og som legger opp til om de kan bruke hallen eller ikke.