Nye retningslinjer for aktivitet i Valdres Storhall

Fra og med onsdag får vi igjen åpne storhallen for enkelte aktiviteter. Se info her for retningslinjer og hvem som får benytte seg av hallen.

Fra og med onsdag 20. januar 2021 får vi gradvis åpne igjen storhallen for enkelte aktiviteter. 

I dialog med kommunelegen er det derfor følgende aktiviteter som kan i gang settes, med medfølgende retningslinjer. 

GENERELLE RETNINGSLINJER
Det forutsettes forøvrig at grunnleggende smittevern overholdes:

 • Syke personer, med luftveisproblemer, symptomer på COVID-19 og lignende må holde seg hjemme.
 • God håndhygiene er viktig, besøkende skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, som et minimum ved ankomst og før de forlater hallen.
 • Hoveddør inn til storhall skal ikke settes ulåst, denne skal til enhver tid være låst.
 • Garderober skal kun brukes av Valdres VGS og organisert aktivitet som har booket denne.
 • Alle som oppholder seg i storhallen skal være tilknyttet organisert aktivitet. Foreldre og publikum oppfordres til å holde seg unna hallen, kun de lagledere/trenere som er nødvendig for å gjennomføre trening/aktivitet møter opp.

ORGANISERT AKTIVITET

 • Hallen kan åpne opp for gruppetrening for barn og unge under 20 år. Disse kan under trening slippe å forholde seg til regelen om en meters avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
 • Gruppene bør fortrinnsvis være på maks 20 personer, men flere grupper kan trene samtidig i hallen dersom det holdes god avstand mellom gruppene.
 • Det anbefales å forsøke og unngå at grupper blandes fra forskjellige kommuner, men på lag i Valdres som har enkelte medlemmer fra andre kommuner, tillates det at disse trener sammen.
 • Lag fra andre kommuner eller fylker (f eks fra Hallingdal) tillates å trene i Storhallen så lenge de ikke blandes med lag fra Valdres.
 • Tillatelsene gjelder kun trening, foreløpig åpnes det ikke for kamper eller turneringer.
 • Tillatelsene gjelder kun for barn og unge under 20 år, voksne skal fortsatt ikke gjennomføre organiserte aktiviteter innendørs.
 • Alle som bruker hallen til organisert aktivitet må samles utendørs og gå felles inn i hallen, trenere er ansvarlige for å låse opp inngangsdør inn i hallen og holde den åpen slik at laget kan gå inn felles. Når passering er gjennomført skal dør mellom servicebygg og storhall låses. Lag som har booket garderober kan møte direkte i garderobene, disse skal ikke deles med andre personer enn de som er på laget/klassen.
 • Lagene er selv ansvarlig for å gjennomføre renhold av sitt eget lags utstyr.
 • Alle lag plikter å føre navnelister/spillelister over alle spillere/lagledere og trenere som er på laget og deltar på treningene.
 • Lagene er ellers pliktig og til enhver tid følge sine respektive forbunds retningslinjer. 

INNEHAVERE AV FOLKEKORTET
Folkekortet i Valdres Storhall holdes fortsatt stengt inntil videre med følgende to unntak:

 • Toppidrettsutøvere med egen avtale og Folkekort kan fortsette å trene som tidligere.
 • Klatrehallen åpnes opp for individuell trening under forutsetning av at alle som bruker veggen driver grundig håndhygiene før, under og etter all klatring og ellers følger reglene nedenfor.

KLATREHALLEN

 • Alle som klatrer skal vaske hender/sprite hender før og etter klatreøkten, men og mellom hver eneste runde i veggen.
  Maks 10 personer i første etasje og maks 6 personer i andre etasje av klatrehallen.
  Vi oppfordrer alle til å bruke eget utstyr og tau.
 • Vi vil fortløpende gjøre nye vurderinger med kommunelegen på når vi kan åpne opp flere deler av Folkekort-tilbudet.