Generalforsamling Valdres Storhall AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS. Dato: 24.juni 2024 Kl.: 17.00

 INNKALLING TIL   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VALDRES STORHALL AS
Org. nr. 912 607 380

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS.

Sted: Selskapet sine lokaler i Skulevegen 18, 2920 Leira (det vil si i klubbhuset i Storhallen).

Dato: 24.juni 2024

Kl.:  17.00

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Åpning av generalforsamlingen
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  5. Godkjennelse av årsregnskap og revisorsberetning.
  6. Fastsettelse av honorar til styret
  7. Fastsettelse av honorar til revisor
  8. Valg av styremedlemmer
  9. Innkomne saker

Ytterligere sakspapirer til generalforsamling blir kun sendt ut på forespørsel (per e-post). Ta kontakt med daglig leder på 48 18 19 11 eller til post@valdresstorhall.no.

Saker som aksjonærer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20.juni 2024.  Saker sendes på e-post til post@valdresstorhall.no

 

Leira, 12.juni 2024
For styret i Valdres Storhall AS

 

______________________

Torger Juel Fosse

Styreleder