Uttalelse ifbm. klatreulykke 12.12.21

Som en del av dere kanskje har observert har vi de siste dagene gjort en del tiltak på sikkerhetsbiten i klatrehallen og mer vil komme på plass de neste ukene.

Dette kommer dessverre som ett resultat av en ulykke som skjedde i hallen på søndag. I forbindelse med klatring var det dessverre en person som falt ned fra ca. 8-9 meters høyde i klatrehallen. Personen hadde heldigvis med seg en kompis som raskt fikk tilkalt ambulanse, og personen ble umiddelbart fraktet til sykehus. Klatreren pådro seg bruddskader i fallet. 

I etterarbeidet av ulykken har det også kommet oss for dage at det har skjedd en likedan ulykke i hallen for ca. en uke siden, uten at vi har blitt varslet. Konsekvensene for denne klatreren ble ikke like alvorlig da personen falt fra en lavere høyde, dette fallet førte også til at personen fikk en bruddskade. 

Foreløpige undersøkelser tyder på at begge personer har glemt å koble seg inn i automatsikringen og klatret opp i veggen uten sikring, for deretter å falle ned. 

Vi er fortsatt ikke ferdige med undersøkelsene og jobber oss nå grundig gjennom begge hendelsene. Vi trenger å lære for å unngå at ulykker skal skje igjen. Vi har i sammen med Valdres Klatreklubb gått gjennom alle rutiner for bruk av klatrehallen for å se om det er noe vi kan forbedre. 


Som et resultat av gjennomgangen har vi innført følgende sikkerhetstiltak: 

  • Nye sikkerhetsseil på Auto-Belayene. Disse vil forhåpentligvis ankomme i løpet av uken. 
  • Enkelte ruter vil bli skrudd om, slik at alle starttak vil befinne seg innenfor de nye sikkerhetsseilene. 
  • Det skal fremover kun klatres på ruter som er tilrettelagt for Auto-Belay. Rutene vil merkes med «AB» på graderingsskilt. 
  • Vi har forsøkt å merke opp ett område rundt alle ruter som skal benyttes til Auto-Belay. Teipen som er blitt brukt, har vist seg å ikke sitte så godt, så vi ser på muligheter for å merke dette på annen måte. Merkingen gjør vi for å unngå at stroppen får mer enn 10° vinkel ut fra stroppens loddlinje og for å unngå pendel ved fall/nedfiring og unødig slitasje på stropp. 
  • Oppfølging av personer som blir utsatt for ulykker/uønskede hendelser. 

Vi anbefaler alle å følge klatrevettplakaten og NKF sin Autobelayplakat, begge henger flere steder i klatrehallen. Vi vil også anbefale alle som klatrer om å klatre i lag med en kompis.