Generalforsamling Valdres Storhall AS

Hjertelig velkommen til generalforsamling i Valdres Storhall AS torsdag 24. juni 2021 kl 17.00.

 INNKALLING TIL   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VALDRES STORHALL AS
Org. nr. 912 607 380

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS.

Sted: Selskapet sine lokaler i Skulevegen 18, 2920 Leira (det vil si i klubbhuset i Storhallen).

Dato: 24.juni 2021

Kl.: 17.00

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Åpning av generalforsamlingen
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  5. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning.
  6. Fastsettelse av honorar til styret
  7. Fastsettelse av honorar til revisor
  8. Valg av styremedlemmer
  9. Innkomne saker

Ytterligere sakspapirer til generalforsamling blir kun sendt ut på forespørsel (per e-post). Ta kontakt med daglig leder på 48 18 19 11 eller til post@valdresstorhall.no.

Pga. smittevernhensyn bes alle som skal delta på generalforsamlingen om å melde seg på til daglig leder på forhånd, senest 20. juni 2021. 

Saker som aksjonærer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 17.juni 2020.  Saker sendes på e-post til post@valdresstorhall.no

 

Leira, 10.juni 2021
For styret i Valdres Storhall AS

 

______________________

Torger Juel Fosse

Styreleder