Taket på plass

Nå jobbes det på spreng med ValdresStorhall. I løpet av de siste dagene begynner hallen å få full bekledning med tak. I god tid før høsten tar slutt og vinteren starter.