Storhallen åpner igjen for organisert aktivitet!

I dag hadde vi gleden av å få lov til å åpne opp igjen hallen for organisert aktivitet igjen. Se her for mer informasjon!

 
Før helgen hadde vi gleden av å få beskjed om at vi får lov til å åpne opp igjen hallen for organisert aktivitet.
Ta kontakt med daglig leder hvis dere ønsker å booke treningstid før sommeren.
Vi jobber fortløpende med å finne en løsning på å kunne få åpne for Folkekort-aktivitet igjen også.
 
Aktivitet i hallen fremover foregår på følgende ekstraordinære vilkår.
  • Kun organisert aktivitet arrangert av idrettslag/forening er tillatt, egenorganisert aktivitet (Folkekortet) må derfor vente en liten stund før vi kommer i gang med dette tilbudet igjen.
  • Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. Arrangør står ansvarlig for at Valdres Storhall sine retningslinjer + evt. eget særforbunds retningslinjer blir fulgt.
  • Alle garderober hallen holder stengt og skal ikke brukes.
  • Maks 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter.
  • Vask hender regelmessig.
 
Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer
Idrettslaget/foreningen bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement. Idrettslaget/foreningen må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.
 
Ellers henvises det til helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine til enhver tid sist oppdaterte retningslinjer.
 
 
 
 
Foto: Cathrine Dokken for ValdresEnergi