NYE RETNINGSLINJER FOR AKTIVITET I VALDRES STORHALL 9. DESEMBER 2022

Vi har sett oss nødt til å gjøre noen endringer i retningslinjene for aktiviteten i Valdres Storhall med bakgrunn i regjeringens nye retningslinjer.

Disse retningslinjene iverksettes med umiddelbar virkning.

GENERELLE RETNINGSLINJER
Det forutsettes grunnleggende smittevern overholdes:

 • Syke personer, med luftveisproblemer, symptomer på COVID-19 og lignende må holde seg hjemme.
 • God håndhygiene er viktig, besøkende skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, som et minimum ved ankomst og før de forlater hallen.
 • Hoveddør inn til storhall skal ikke settes ulåst, denne skal til enhver tid være låst.
 • Garderober stenges for alle, skal kun brukes av Valdres VGS i undervisning.
 • Alle bør holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Munnbind brukes hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

ORGANISERT AKTIVITET

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
 • Voksne som driver driver organisert aktivitet innendørs anbefales å gjøre dette i grupper på inntil 20 personer, her anbefales det også at man legger opp til å holde meteren hvis mulig. 2 meter ved høyintensitetstrening.
 • Alle lag plikter å føre navnelister/spillelister over alle spillere/lagledere og trenere som er på laget og deltar på treningene.
 • Lagene er ellers pliktig til enhver tid følge Regjeringen og sine respektive forbunds retningslinjer. 
 • Foreldre og andre som ikke er del av laget oppfordres til å holde seg unna trening.

FOLKEKORTET
Innehavere av Folkekortet må i tillegg forholde seg til følgende.   

 • Ikke lov å ha med seg gjester/drop-in i følge med Folkekortet.
 • Alle som har Folkekortet bes om å skanne kortet sitt hver gang de er på besøk i hallen (hvis man er i følge med flere skal alle skanne kortet sitt minst en gang).
 • Klatrehallen: Maks 10 personer i første etasje og maks 6 personer i andre etasje av klatrehallen.
  Vi oppfordrer alle til å bruke eget utstyr og tau.
 • Alle innehavere av Folkekortet bes om å bedrive aktivitet der de ikke kommer i konflikt med andre brukere av hallen og slik at det er mulig å opprettholde minst 1 meters avstand til andre i hallen.
 • Folkekort-timen: Settes maksbegrensing på 20 personer her, påmelding på timen gjennom Facebookgruppa, alle som skal delta må melde seg på der. 

Regjeringens nye tiltak finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/