Innkalling til generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS mandag 8. juni kl 17.00.

 

INNKALLING TIL   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VALDRES STORHALL AS
Org. nr. 912 607 380

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS.

Sted: Selskapet sine lokaler i Skulevegen 18, 2920 Leira (det vil si i klubbhuset i Storhallen).

Dato: 8.juni 2020

Kl.:             17.00

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Åpning av generalforsamlingen
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  5. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning.
  6. Fastsettelse av honorar til styret
  7. Fastsettelse av honorar til revisor
  8. Valg av styremedlemmer
  9. Innkomne saker

Ytterligere sakspapirer til generalforsamling blir kun sendt ut på forespørsel (per e-post). Ta kontakt med daglig leder på 48 18 19 11 eller til post@valdresstorhall.no.

Pga. Den pågående pandemien bes alle som skal delta på generalforsamlingen om å melde seg på til daglig leder på forhånd, senest 5. juni 2020.  

Saker som aksjonærer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende         senest 3.juni 2020.  Saker sendes på e-post til post@valdresstorhall.no

 

 

 

Leira, 25.mai 2020
For styret i Valdres Storhall AS

 

______________________

Torger Juel Fosse

Styreleder