Ny søknadsrunde på Gjensidigetimen!

Fra og med NÅ ligger søknadsskjema til Gjensidigetimen ute. Nytt i år er at privatpersoner kan søke om gratis Folkekort gitt av Gjensidige Valdres!

GJENSIDIGETIMEN

Nå kan ditt lag få treningstid i Valdres Storhall sponset av Gjensidige Valdres! 
I samarbeid med Gjensidige Valdres har vi gleden av å presentere "Gjensidigetimen", lag/foreninger/grupper fra Valdres kan her søke om å få tildelt treningstid i Valdres Storhall betalt av Gjensidige Valdres. Alle aktivitetsflater er aktuelle og dere bestemmer selv tidspunkt (med forbehold om ledig tid). 

NYHET! Er du enkeltutøver som ønsker å utvikle deg innen idretten du driver med? 
Hvert år deler Gjensidige Valdres ut inntil 12 stk Folkekort til barn og unge som ønsker å utvikle seg innenfor sin idrett. 
For å lese mer om Folkekortet, se http://valdresstorhall.no/folkekortet/. 
Søknadsfrist: 1 september 2017.

Hva ser vi etter? 
Lag/foreninger/grupper som har: 
- Aktivitet rettet mot barn og ungdom eller folkehelse generelt.
- Har et mangfold av aktivitet og har en bred målgruppe.
- Aktiviteter som er inkluderende og bidrar til at alle kan være med
- Lavterskeltilbud 

Alle frivillige lag og foreninger kan søke, fordelingen blir gjort på grunnlag av kriteriene i tillegg til at midlene blir forsøkt fordelt jevnt til lag og foreninger fra hele Valdres. Hensikten er å bidra til økt aktivitet og reduserte kostnader for de enkelte utøver og lag.

Det fordeles treningstid gjennom Gjensidige-timen to ganger i året. 

Søknadsfrister: 
- 1. september 2017
- 18. desember 2018

Tildelinger blir kunngjort kort tid etter søknadsfrist.