Takk for innsatsen!

Det har våren 2019 vært gjennomført generalforsamling i Valdres Storhall, nye styrer har blitt valgt og noen har valgt å legge inn årene!

For første  gang har det blitt valgt to forskjellige styrer, ett for å følge opp eiendomsselskapet og dets saker og ett styre for driftsselskapet i hallen. 

Etter mange år i storhallens drift så har Kristi Margrethe Colling Westerbø (til høyre) og Mona Kleven valgt å takke av, vi takker så mye for innsatsen de har lagt ned gjennom mange år!

Leder av valgkomiteen og ordfører i Nord-Aurdal kommune, Inger Torunn Klosbøle fikk æren av å dele ut blomster og takke de for innsatsen. 

 

Det nye styret i eiendomsselskapet (Valdres Storhall AS) ser slik ut: 

- Torger Juel Fosse, Styreleder

- Åge Sandsengen, Nestleder

- Mette Christiansen, Styremedlem

- Geir Myrvold, Styremedlem

- Ragnhild Kvale, Styremedlem

- Per Håkon Lund, Vara

 

Det nye styret i driftsselskapet (Valdres Storhall Drift AS) ser slik ut: 

- Jan Aage Bakke, Styreleder

- Elling O. Veimodet, Styremedlem

- Hilde F. Gladhaug, Styremedlem

- Olle Rosendahl, Styremedlem

- Ragnhild Kvale, Styremedlem

- Per Håkon Lund, Vara

- Mona Skrinsrud, Vara

Styret i driftsselskapet velger selv nestleder på neste styremøte.