Mer aktivitet i hallen

En liten gladmelding på mandagen, vi har fått tommel opp fra kommunelegen for å åpne ytterligere en aktivitet.

 
Fra og med i dag er det tillatt å bruke Folkekortet "som normalt", så lenge man forholder seg til de grunnleggende smittetiltakene og folk ikke møter opp i grupper (utenom familien). Det er mao. kun lov til å bedrive individuell aktivitet eller med folk fra egen familie, barn i barnehager og barneskoler kan bedrive aktivitet med venner fra egen kohort.
 
Ber dere derfor om å være flinke til å holde dere adskilte når dere er i hallen på egenhånd og etterfølge minimum 2 meter mellom gruppene inne i selve storhallen. Det vil og være en begrensning på maks 15 personer i hver av 1/3-delene i hallen.
 
Vær og bevisst på å ikke bedrive aktivitet i de delene av hallen der det foregår organisert aktivitet.
 
For å sjekke tilgjengeligheten i hallen finner du booking-kalenderen til enhver tid her.