STENGT INNTIL VIDERE!

STENGT! I forbindelse med det pågående utbruddet av Covid-19 (koronavirus) har kommuneoverlegen med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, § 4-1, fattet vedtak om at alle planlagte arrangement/aktivitet i Valdres storhall skal avlyses. Dette gjelder inntil nytt vedtak fattes.

Til info, vedtaket gjelder også all aktivitet knyttet til Folkekortet.

Eneste unntak fra vedtak er aktivitet i forbindelse med skole/undervisning. Valdres VGS, Valdres FHS og Aktivitet For Alle/Fotball for Alle fortsetter inntil ny beskjed blir gitt.