Generalforsamling i Valdres Storhall AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS for selskapets aksjonærer.

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Valdres Storhall AS for selskapets aksjonærer.

Sted: Selskapet sine lokaler i Skulevegen 18, 2920 Leira (det vil si i klubbhuset i Storhallen).
Dato: 23.april 2019 Kl.: 17.00

Vanlige årsmøtesaker.

Ytterligere sakspapirer til generalforsamling blir kun sendt ut på forespørsel (per e-post).

Ta kontakt med daglig leder på 48 18 19 11 eller til post@valdresstorhall.no for å få dette tilsendt.

 

Saker som aksjonærer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende

senest 20.april 2019. Saker sendes på e-post til post@valdresstorhall.no