STORHALLEN ÅPNER YTTERLIGERE (14.01.22)

Fra og med 14.01.21 åpner vi opp igjen for ytterlige aktiviteter i hallen, les saken for å se hva vi åpner opp.

OPPDATERT 14.01.22
Fra og med 14.01.22 fortsetter vi gjenåpning av storhallen og åpner vi opp igjen for all aktivitet, men med noen begrensninger på selve gjennnomføringen av aktiviteten. 

Se gjerne Nasjonale råd og regler her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/


ORGANISERT AKTIVITET
Barn og unge under 20 år:
- Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
- Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år: 
- Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
- Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Følge de retningslinjene som blir gitt på opplæring før første trening (egen e-post til lagledere).


FOLKEKORTET
Vi åpner opp for Folkekortet i storhallen under forutsetning av at de som innehar kortet forholder seg til følgende regler: 
- Maks 20 personer i hver 1/3-del i hallen. 
- Det skal ikke gjennomføres aktivitet av brukere med Folkekort i samme tredjedel som det gjennomføres treninger/organisert aktivitet i. 
- De som er i aktivitet oppfordres til å holde seg i sine egne kohorter og ikke blande seg på tvers av de man normalt sett omgåes. 
- For de over 20 år anbefaler vi kun å bedrive individuell aktivitet/trening. 

Folkekort-timen utgår inntil videre (med unntak av Discgolf) da vi ikke anser det som mulig å organisere innebandy og fotball med dagens tiltak, hvis brukere av dette tilbudet ser at det er mulig å gjennomføre innenfor nåværende smittetiltak ta gjerne kontakt med oss så ser vi på om det er mulig å løse. Alternativt hvis man har lyst til å bedrive annen idrett i oppsatt tid.  


FOLKEKORTET M/KLATRING
Fortsatt maksbegrensning på 16 pers om gangen i klatrehallen (6 oppe og 10 nede), dette inkluderer både de som klatrer og sikrer. 
Det vil ikke være tillatt å ha med folk på drop-in, kun de som er innehavere av Folkekortet skal befinne seg i hallen og alle skal skanne kortet sitt når de klatrer. 


BUA VALDRES
Holder åpent som tidligere på dagtid når vi er i hallen, avtal gjerne henting på forhånd. 


GAMMEL INFO NEDENFOR!

LEIETAKERE
Leietakere vil ikke bli fakturert for leie/aktivitet som ikke blir gjennomført fra i dag (15. desember) og frem til jul.


FOLKEKORTET
Abonnementet på Folkekortet vil fortsette å løpe selv om vi holder stengt. Alle som ønsker kompensasjon/refusjon for andre halvdel av desember bes om å sende oss en e-post på post@valdresstorhall.no.

Hvis hallen ikke får åpnet før godt ut i januar vil vi også kompensere eventuelt denne tidsperioden. Refusjoner vil bli gjennomført så fort vi får lov til å åpne opp igjen hallen.

Hvis du ønsker å si opp Folkekortet må dette eventuelt gjøres før 22.12.21 for at vi skal få effektuert dette før 1.1.22.