YRKE 2019

YRKE 2019 skal gi deltakerne informativ og nøytral informasjon om utdannings- og yrkesmuligheter.

Se arrangørens sider for mer informasjon: 

https://www.facebook.com/events/2288881901355312/