TURNERINGSREGLER

Turneringsregler – Vinterserien i Valdres 2023

Spilletiden er 2 x 45 min på alle kamper utenom G16 & J17, her er spilletid 2 x 40 min., med max. 10 minutters pause.

NFFs regelverk benyttes – ubegrenset spillerbytte ut og inn.
For klubber med flere lag kan spillere benyttes fritt mellom lagene.
Klubbene kan ha ubegrenset antall spillere i kamptroppen.
Alle skal stå på dommerkortet som leveres til kampansvarlig minst 30 min før kampstart. Dersom et lag ikke møter til kamp vil klubben få en bot tilsvarende halv påmeldingsavgift. Lag som trekker seg fra turneringen vil få en bot tilsvarende påmeldingsavgift.
Lagene kan benytte inntil 2 spillere som ikke er spilleklare (prøvespill).

Lagene får 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort kamp.
Dersom lagene har lik poengsum etter ferdigspilt pulje vil målforskjellen være avgjørende. Dersom målforskjellen er lik vil mestscorende lag rangeres først.
Dersom lagene fortsatt står likt, avgjøres puljeplassering på innbyrdes oppgjør.
Står lagene fortsatt likt, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

En spiller som pådrar seg to gule kort får automatisk en kamps karantene i serien. Deretter følger en kamps karantene for hvert gule kort.

En spiller som pådrar seg rødt kort får minst en kamps karantene i cupen.
Grove forseelser vil bli rapportert til NFF iht. det regelverk og de prosedyrer som foreligger.

Det opprettes en jury på 3 personer hvor turneringsleder er juryformann. 1 representant fra dommerstanden og 1 representant fra en av de deltakende klubbene i turneringen. Juryen skal være kjent før turneringen starter.