TURLØYPE

Høsten 2020 sto Turløypa utenfor Storhallen klar (gul løype på tegningen). Nå venter vi bare på at snøen skal falle slik at vi kan kjøre skispor. 

 

På sommeren har løypa grusunderlag i 4 meters bredde og er på ca. 2,2 km. 

Denne benyttes av både gående, løpende, syklende og frisbeekastende mosjonister. 
I tillegg har vi og et håp om at den vil kunne fungere som ski- og sykkelløype (fatbike) på vinteren. 

Prosjektet er budsjettert til ca. 3 millioner kr hvorav ca. halvparten dekkes inn av spillemidler.  
Vinteren 2018 kom den første halve millionen på plass, blant annet etter at fikk kr 350 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.
Sommeren 2019 fikk vi ytterligere en halv million i støtte fra Olav Thon stiftelsen til prosjektet. 
Det må ellers rettes en stor takk til grunneierne, Trygve Volden, Arne Månum og Svein Ole Lappen som stiller areal til dette prosjektet, uten de hadde det ikke vært mulig. 

CK Valdres er ansvarlige for prosjektet, i samarbeid med frisbeeklubben, Leira IL og Valdres Storhall. 

 

OPPDATERING 18.02.2020
Se gjerne status fra Kroon Maskin vinteren 2020!